რამდენია პროცენტული განაკვეთი?

აიღე სესხი

პროცენტული განაკვეთი განსხვავდება სესხის ოდენობისა და მის დაბრუნების ვადის შესაბამისად.