შეიძლება თანხის ხელზე აღება?

აიღე სესხი

თანხა თქვენ მიერ განაცხადში მითითებულ საბანკო ანგარიშზე დაგერიცხებათ. თანხის ხელზე აღება დაუშვებელია.