რა ვადით შემიძლია გავახანგრძლივო სესხის დაფარვის ვადა?

აიღე სესხი

ეს დამოკიდებულია სესხის გამცემი კომპანიის პირობებზე, თუმცა, როგორც წესი, სესხის დაფარვის გადავადება ერთ თვემდეა შესაძლებელი. გახსოვდეს, ამან შესაძლოა დამატებითი ხარჯი დაგაკისროს! დამატებითი ინფორმაციისთვის გაეცანი ხელშეკრულების პირობებს.