თუ ვერ ვფარავ სესხს

აიღე სესხი

თუ ვერ ფარავ სესხს, დროულად შეატყობინე ამის შესახებ სესხის გამცემ საკრედიტო კომპანიას. შენი, როგორც მსესხებელის ვალდებულების შესრულების დაგვიანებისთვის შესაძლოა მოხვდე ურჩ გადამხდელთა სიაში და დაგეკისროს დამატებითი გადასახადები.