შემიძლია სესხის ვადამდე დაფარვა ?

აიღე სესხი

დიახ, ამისთვის დაუკავშირდი შენი სესხის გამცემ კომპანიას.