მივიღებ თანხას შაბათს ან კვირას?

აიღე სესხი

ბანკში თანხის გადარიცხვა შეუძლებელია არასამუშაო დღეებში. სესხის მიღება კი დამოკიდებულია ბანკის მუშაობის გრაფიკზე. განაცხადის შევსების მომენტიდან მისი განხილვა არ გადააჭარბებს 24 საათს. თუ პარასკევ დღეს შეავსებ განცხადებას, თანხას ორშაბათს მიიღებ.