შემიძლია სესხის დაფარვის ვადის გახანგრძლივება?

აიღე სესხი

დიახ! დაუკავშირდი სესხის გამცემ კომპანიას და დეტალურად გამოიკვლიე გადავადების პირობები. გახსოვდეს, სესხის გადავადებამ შესაძლოა დამატებითი გადასახადი დაგაკისროს.