ეს ცოტა ხანი გაგრძელდება
მიმდინარეობს განაცხადის განხილვა

სწრაფი სესხი ცნობების გარეშე – ეს შესაძლებელია!

აიღე სესხი

სესხის მიღება ყოველგვარი უზრუნველყოფის გარეშე ნამდვილად კარგი საშუალებაა უეცარი ფინანსური პრობლემების მარტივად მოგვარებაში. სესხის აღების პროცედურა მაქსიმალურად გამარტივებულია.

დახმარების აღმოჩენა გჭირდება სასწრაფოდ

ფინანსური სტაბილურობის რყევა დაზარალებულების მდგომარეობიდან გამოყვანის ხშირი მიზეზია. ამის გამომწვევი მიზეზი შესაძლოა იყოს – სამსახურიდან მოულოდნელი გათავისუფლება და მუდმივი შემოსავლის წყაროს დაკარგვა, ჯანმრთელობის სწრაფი გაუარესება, მაღალხარჯიანი მკურნალობის კურსი და სხვა ფინანსური საგანგაშო სიტუაციები. ფინანსური დამოუკიდებლობის ბარიერი შეიძლება დამატებით იყოს საგანგებო გაუთვალისწინებელი შემთხვევები: ხანძარი, სეტყვა და სხვა ბუნებრივი სტიქიური მოვლენები რამაც დააზარალა თქვენი საყოფაცხოვრებო ტექნიკა ან საცხოვრებელი. როგორ მოვიქცეთ ასეთ სიტუაციაში?

თუ ფინანსური სიძნელის წინაშე დგახარ, აუცილებლად გჭირდება დამატებითი ფინანსური რესურსი პრობლემების გადასაჭრელად – ნამდვილად ვერ დაელოდები ათეულ დღე საბანკო კრედიტისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მოგროვებას და მოწესრიგებას, საჭირო ცნობების მოიძიება და შემდეგ რამდენიმე დღე ბანკის გადაწყევტილების ლოდინში და ნერვიულობაში გაატარო.Credy.ge-ზე შენ მხოლოდ პირადობის მოწმობით შეძლებ მიიღო შენთვის აუცილებელი საჭიროების ფინანსური დახმარება და გამოიყენო მაშინ, როდესაც ყველაზე მეტად გჭირდება.

როგორ მივიღო სესხი პირადობის მოწმობით?

ამისთვის საკმარისია შეხვიდე ჩვენს ინტერნეტ გვერდზე და განაცხადის ფორმაში შეიყვანო შემდეგი მონაცემები:

  • შენი ნამდვილი პირადი მონაცემები,
  • შემოსავლები
  • შენი აქტიური საბანკო ანგარიშის ნომერი.

საბანკო ანგარიში უნდა იყოს დარეგისტრირებული შენს სახელზე და მიეთითოს online sesxis განაცხადში. რატომ? ამ ანგარიშიდან მოგიწევს სიმბოლური თანხის გადარიცხვა, რაც აუცილებელი პირობაა ვერიფიკაციისათვის და რა საკვირველია სესხის დამტკიცების შემთხვევაში შეძლო თანხის გამოყენება რომელიც დაგერიცხებათ მითითებულ საბანკო ანგარიშზე.

როგორ შეამოწმებენ შენს სანდოობასა და გადახდის უნარიანობას?

სესხის განაცხადის გამარტივებული პროცესი არ ნიშნავს შენი შემოწმების მარტივ მექანიზმებს. კრედიტორებს გააჩნიათ საჭირო რესურსი გადაამოწმონ რამდენად სინდისიერი გადამხდელი ხარ.

რა საკვირველია, სესხს “ლამაზი თვალების” გამო ვერავინ მიიღებს! კრედიტორმა უნდა იცოდეს რამდენად სანდო კლიენტი ხარ და მხოლოდ ამის შემდეგ მოგცეთ კონკრეტული თანხით სარგებლობის უფლება კონკრეტული ვადით. კრედიტორი უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ გაცემულ თანხას დაიბრუნებს შეთანხმებულ ვადაში.

კრედიტორს შეუძლია შეამოწმოს შენი კრედიტუნარიანობა დამატებითი დოკუმენტების მოთხოვნის და ფორმალობების გარეშე. არსებობს საკრედიტო ისტორიის შემგროვებელი ინსტიტუტები, სადაც კანონიერი გზით შეუძლია გადაამოწმოს თქვენი საკრედიტო ისტორია და შეადგინოს სქორინგი.