ეს ცოტა ხანი გაგრძელდება
მიმდინარეობს განაცხადის განხილვა

შეუძლიათ თუ არა უმუშევარ პირებს სწრაფი სესხის მიღება?

აიღე სესხი

ტრადიციული კრედიტის მისაღებად საკმაოდ დიდი გზაა გასავლელი – უამრავი რუბრიკების შევსება კითხვარში, ცნობა შემოსავლებზე, დასაქმებასა და ფინანსურ მდგომარეობაზე. ასევე სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტაცია, ჩვენი ფინანსების და შემოსავლების ზედაპირული კვლევა. საკმარისია ისიც, რომ ძალიან დიდი დრო სჭირდება და კრედიტის დამტკიცება დამოკიდებულია ბანკის პრეროგატივაზე.

სრულიად განსხვავებულია სიტუციაა ფირმებთან, რომლებთანაც ჩვენ ვთანამშრომლობთ. ონლაინ საკრედიტო ფირმები – საბანკო ბიუროკრატიული მოდელებისგან განსხვავებით მუშაობენ ბევრად უფრო სწრაფად და ეფექტურად. კრიტერიუმები კი ბევრად უფრო შემცირებულია, მოსახერხებელი და მარტივად გასაგები მომხმარებლისთვის.

ფორმალური მხარე დაყვანილია მინიმუმადე

ონლაინ კრედიტის არჩევის შეთხვევაში Credy.ge-ს შუამავლობით არ მოგიწევს ათობით დოკუმენტის მომზადება, უფრო კონკრეტულად:

  • ცნობა დასაქმების და შემოსავლების შესახებ
  • ინფორმაცია საბანკო ანგარიშების სალდოზე.
  • ცნობა თქვენი ქონების შესახებ.

რა თქმა უნდა, ინფორმაცია დასაქმებისა და შემოსავლების შესახებ მნიშვნელოვანია საკრედიტო ფირმისთვის, თუმცა, უმუშევარ პირთა შესაძლებლობა – მიიღონ სესხი, ნამდვილად არსებობს. არსებობს სხვადასხვა პირობა – ასეთ პირებს უნდა ქონდეთ პოზიტიური საკრედიტო ისტორია, თუმცა, განაცხადების უმრავლესობა განიხილება პოზიტიურად. უფრო მეტიც, ყველაზე რთულ სიტუაციაშიც კი, სესხის მისაღებად ძალიან მოკლე დროა საჭირო: რამდენიმე საათიდან რამდენიმე დღემდე (პროცედურა შესაძლო დააყოვნოს არასამუშაო ან დასვენების დღეებმა).

ყველა უმუშევარს შეუძლია მიიღოს სესხი?

საკრედიტო ფირმები, რომლებთანაც თანამშრომლობს Credy.ge გამოირჩევიან ლიბერალური მიდგომით მომხმარებლის კრედიტუნარიანობის შეფასებისას. შესაძლებელია საფინანსო ვალდებულებების მქონე უმუშევარმა პირმაც მიიღოს სესხი ინტერნეტით, თუმცა, ასეთი სიტუაციის შემთხვევაში – უპირობოდ და გულწრფელად უნდა მიუთითო არსებულის შესახებ. ეკონომიური ინფორმაციის მქონე სააგენტოებთან თანამშრომლობა სწრაფი და ეფექტურია.

როგორ შევამოწმო საკრედიტო ფირმის სანდოობა

რამდენად შესაძლებელია უსაფრთხო სესხის მიღება უმუშევართათვის პირადობის მოწმობით ყოველგვარი ფარული ხარჯებისა და არალეგიტიმური პუნქტების გარეშე? როგორ მოვძებნო სანდო კომპანია?
Credy.ge თანამშრომლობს გამოცდილ და სანდო ფირმებთან, რომლებიც ნათლად და გარკვევით იძლევიან ინფორმაციას გაცემული სესხის პირობების შესახებ. თუ გადაწყვეტ ისარგებლო ჩვენი შეთავაზებით – უმოკლეს ვადაში შეძლებ გამოიყენო თანხა, რომელსაც მიიღებთ თქვენ საბანკო ანგარიშზე, ყოველგვარი შიშისა და კაზუსური სიტუაციის გარეშე.

მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომი სრული ინფორმაცია სესხის შესახებ, გასაგები ენით დაწერილი წესები და კონტაქტის საშუალება კითხვების გაჩენის შემთხვევაში – ეს მხოლოდ კრიტერიუმების ნაწილია, რომლებსაც აუცილებლად უნდა აკმაყოფილებდნენ ჩვენი პარტნიორი კომპანიები. მომხმარებლის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად რეგულარულად ვადევნებთ თვალს ჩვენი პარტნიორების მიერ მიღებულ შეფასებებს, როგორც მომხმარებლისგან, ასევე შესაბამისი ინსტიტუტების მიერ.