ეს ცოტა ხანი გაგრძელდება
მიმდინარეობს განაცხადის განხილვა

შენი საფულე

აიღე სესხი