ეს ცოტა ხანი გაგრძელდება
მიმდინარეობს განაცხადის განხილვა

გრძელვადიანი სესხები – თანხა ცნობების გარეშე

აიღე სესხი

გრძელვადიანი სესხები – თანხის აღება ძალიან სწრაფად და მარტივად

დრო, როდესაც გრძელვადიანი სესხები რთულად ხელმისაწვდომი იყო და მის ასაღებად უძრავი ქონების დაგირავება ან თავდების ყოლა მოითხოვებოდა წარსულში დარჩა. დღეისათვის, თანხის მიღება უკვე დოკუმენტების გარეშე შეიძლება. საფინანსო ინსტიტუტების უმრავლესობა, იქნება ეს ბანკი თუ მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია შესაძლებლობას აძლევს მომხმარებელს აიღოს კრედიტი მოკლე დროში, რიგი პროცედურების გავლის გარეშე. სესხი დასაქმების ცნობის საფუძველზე გაიცემა, თუმცა თუ თანხის ოდენობა დიდია, შესაძლოა კრედიტორმა მოითხოვოს უზრუნველყოფაც. კრედიტორები ძირითადად იმ დროს ითხოვენ უზრუნველყოფას, როცა კრედიტს ხანგძლივი პერიოდით გასცემენ ან განაცხადის განხილვის შემდეგ ჩნდება გადაუხდელობის რისკი. ნებისმიერი კომპანია უზრუნველყოფილ სესხს მარტივად ამტკიცებს, რადგან მათ უფლება აქვთ მოახდინონ ჩადებული ქონების რეალიზაცია იმ შემთხვევაში თუ კლიენტი არ დაფარავს ვალდებულებას.

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში გრძელვადიანი სესხები 10.000 ლარამდე გაიცემა. ბანკებში შესაძლებელია გაცილებით მეტი თანხის მიღება. დაფარვის დრო დამოკიდებულია მის ოდენობაზე. აღნიშნული ტიპის კრედიტის აღება შესაძლებელია როგორც რამდენიმე თვით, ასევე 2-3 წლით ან მეტი პერიოდით. გრძელვადიანი სესხების კატეგორიას მიეკუთვნება: სამომხმარებლო, იპოთეკური, სტუდენტური, ავტო სესხები.

გრძელვადიანი სამომხმარებლო სესხი პირადი მოხმარებისთვის გაიცემა. მისი საშუალებით შესაძლებელია ყოველდღიური მოხმარების ნივთების შეძენა, მოგზაურობა, ნებისმიერი მიმდინარე ხარჯის დაფინანსება და სხვა. თუ თანხას ბანკში იღებთ შესაძლოა დაგჭირდეთ ბოლო 6 თვის საბანკო ამონაწერი, დასაქმების ცნობა ან უზრუნველყოფა. თანხის გაცემისას გაითვალისწინება საკრედიტო ისტორიაც. კრედიტორი ამოწმებს თუ რამდენად დროულად იხდიდით სესხს, გქონდათ თუ არა ვადაგადაცილება და რამდენად სტაბილური შემოსავალი გაქვთ.

გრძელვადიანი სესხები და მისი უპირატესობები

გრძელვადიანი სესხი პოპულარული და მოთხოვნადი მომსახურება გახდა, რომელსაც სულ უფრო მეტი მომხმარებელი მიმართავს. რა უპირატესობით გამოირჩევა სერვისი?

  • მეტი თანხის მიღების შესაძლებლობა ხანგძლივი ვადით – ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხშირია გაუთვალისწინებელი ფინანსური პრობლემები. ასეთ დროს მომხმარებლები სარგებლობენ დაჩქარებული სერვისით. თუმცა თანხის მოცულობა ხშირად არ არის საკმარისი. გრძელვადიანი ონლაინ სესხი კი იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ საჭირო ფინანსური რესურსი მიიღოთ სწრაფად, ცნობების შეგროვების გარეშე. აღნიშნული მომსახურებით სარგებლობა შესაძლებელია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში.
  • სესხი ქონების უზრუნველყოფის გარეშე – გრძელვადიანი სწრაფი სესხი უზრუნველყოფის გარეშე გაიცემა, რაც მომხმარებლისთვის უპირატესობაა. მას არ უწევს გირავნობა, თავდების ძიება. თანხას მარტივად იღებს და მის საკუთრებას რისკის ქვეშ არ აყენებს.
  • კრედიტის მარტივად მიღების შესაძლებლობა – თუ ბანკში სესხის ასაღებად ხანგძლივი ეტაპების გავლაა საჭირო და ხშირ შემთხვევაში მოითხოვება რიგი დოკუმენტების მიტანა, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში გრძელვადიანი ონლაინ სესხი მარტივად გაიცემა. სერვისი განკუთვნილია მომხმარებელთა ფართო სეგმენტისთვის. თანხის მისაღებად საჭიროა კომპანიის ვებგვერდზე ვიზიტი და განაცხადის ფორმის შევსება.

საკრედიტო პროდუქტებით სარგებლობა ბევრ კომპანიაშია შესაძლებელი. სესხი 2000 ლარამდე ხშირად დოკუმენტების გარეშე გაიცემა. მიუხედავად ამისა, საუკეთესო პირობის საკრედიტო სერვისის შერჩევა დროს მოითხოვს. საჭიროა თითოეული მათგანის საპროცენტო განაკვეთის გაგება და ერთმანეთთან შედარება. დაბალპროცენტიანი სესხით სარგებლობა ზოგავს მომხმარებლის ხარჯს და ეხმარება მას კრედიტის დროულად დაფარვაში. არაინფორმირებული არჩევანის შედეგი კი დაუფარავი ვალდებულებები და უარყოფითი საკრედიტო ისტორიაა. სწორედ ამიტომაა მნიშვნელოვანი საკრედიტო პროდუქტის პირობების გაცნობა.

“Credy Grzelvadiani Sesxebi”

“Credy grzelvadiani sesxebi” ერთიანი პლატფორმაა, სადაც შესაძლებელია დაბალპროცენტიანი სესხის შერჩევა და თანხის მიღება უმოკლეს დროში. ვებგვერდის დახმარებით გაცილებით მარტივია საჭირო ფინანსების სწრაფად მიღება და საუკეთესო საკრედიტო კომპანიის მომსახურებით სარგებლობა. საჭირო თანხის მისაღებად საკმარისია კრედიტის მოთხოვნა და განაცხადის მარტივი ფორმის შევსება. საერთაშორისო გამოცდილების მქონე, კომპეტენტური საფინანსო კომპანიის სერვისით სარგებლობა უსაფრთხო და სანდოა.

სესხი 3000 ლარამდე ბევრ კომპანიაში ცნობების გარეშე გაიცემა. არ არის საჭირო რიგი დოკუმენტების შეგროვება და კრედიტორთან წარდგენა. ამასთან, საჭირო თანხის მიღება შესაძლებელია სახლიდან გაუსვლელად. ეს კი განსაკუთრებით მოსახერხებელია მომხმარებლისთვის, რადგან მას ნებისმიერი ადგილიდან შეუძლია თანხის მიღება და ფინანსური პრობლემის მოგვარება. Credy-ს დახმარებით გაცილებით მარტივია დაბალპროცენტიანი კრედიტის შერჩევა და საუკეთესო საკრედიტო სერვისით სარგებლობა.