ეს ცოტა ხანი გაგრძელდება
მიმდინარეობს განაცხადის განხილვა

განაცხადი უარყოფილია

აიღე სესხი