ვერ ვფარავ სესხს დროულად. როგორ მოვიქცე?

აიღე სესხი

დაუყოვნებლიც აცნობე სესხის გამცემ კომპანიას ამის შესახებ. შესაძლოა მან ვალდებულების დაფარვის სხვა ვადა შემოგთავაზოს. ეს უკანასკნელი დაგაკისრებს დამატებით გადასახადს, რომელიც 7-დან 150₾ ლარამდე მერყეობს. დამატებითი ინფორმაციისთვის გაეცანი ხელშეკრულების პირობებს.