ამოწმებს თუ არა Credy ჩემს კრედიტუნარიანობას?

აიღე სესხი

არა – Credy მხოლოდ გადასცემს განაცხადს  სესხის გამცემ კომპანიებს. სწორედ ესენი ამოწმებენ თქვენს კრედიტუნარიანობას.